اخبار

خانهاخبار

برگزاری کارگاه آموزشی سامانه بوستان در دانشگاه صنعتی قوچان

قوچان

1398/06/04

⭕️ کارگاه سامانه برنامه ریزی آموزشی بوستان با حضور نمایندگان این سامانه در دانشگاه صنعتی قوچان برگزار شد.


🔹 لازم به ذکر است نرم افزار بوستان به جهت پاسخ به نیازهای مدیران و کارشناسان گروه های آموزشی و همچنین برای ارتقاء کیفیت و دقت در تنظیم برنامه هفتگی کلاسی و درسی اساتید در دانشگاه صنعتی قوچان راه اندازی شده است.

موجیم که آسودگی ما عدم ماست

شرکت دانش بنیان درایت پویان نسل آفتاب با سرمایه گذاری بخش خصوصی در سال 1395 آغاز به فعالیت نموده است.
تماس با دپنا