اخبار

خانهاخبار

سامانه بوستان در یک قدمی افغانستان

سیستان و بلوچستان

1397/12/04

مذاکرات فروش سامانه بوستان با مسئولین دانشگاه کابل، دانشگاه مادر افغانستان که از ماه ها پیش شروع شده بود با دیدار و مذاکره مستقیم مدیر عامل شرکت دپنا با رئیس شورای  عالی فرهنگی دانشگاه کابل به نمایندگی از این دانشگاه، صورت جدی تری به خود یافت. در این سلسله نشست ها که در هتل بزرگ استقلال زاهدان تشکیل شد، عملکرد سامانه بوستان تشریح و مورد استقبال طرف مذاکره شونده واقع شد.


فضل احد احدی رئیس شورای عالی فرهنگی دانشگاه کابل از نیاز این دانشگاه و دیگر دانشگاه های افغانستان به سامانه هوشمند برنامه ریزی هفتگی بوستان خبر داد و برای تجهیز این دانشگاه و ادامه روند مذاکرات قول همکاری داد.


دانشگاه کابل حدود 25 هزار دانشجو دارد که در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری در 21 دانشکده و 90 گروه آموزشی مشغول به تحصیل می باشند.

موجیم که آسودگی ما عدم ماست

شرکت دانش بنیان درایت پویان نسل آفتاب با سرمایه گذاری بخش خصوصی در سال 1395 آغاز به فعالیت نموده است.
تماس با دپنا