اخبار

خانهاخبار

سربلندی سامانه بوستان در ارزیابی دانش بنیانی

یزد

1397/11/28

سامانه هوشمند برنامه ریزی هفتگی بوستان محصول شرکت درایت پویان نسل آفتاب - دپنا مستقر در پارک علم و فن آوری استان یزد  در ارزیابی شرکت های دانش بنیان که توسط یکی از قوی ترین شرکت های ارزیاب کشور صورت گرفت؛ توانست به عنوان پروژه دانش بنیان تولیدی شناخته شود که با کسب این عنوان از این پس می تواند در زیر چتر حمایتی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری از پروژه ها و محصولات دانش بنیان قرار گیرد. 

شرکت دانش بنیان به شرکت‌هایی گفته می‌شود که دانش و فناوری، جزئی جدایی‌ناپذیر از دارایی اساسی آن‌ها باشد. یکی ازموارد مورد نیاز برای کسب این عنوان پیچیدگی فنی محصول می باشد.

موجیم که آسودگی ما عدم ماست

شرکت دانش بنیان درایت پویان نسل آفتاب با سرمایه گذاری بخش خصوصی در سال 1395 آغاز به فعالیت نموده است.
تماس با دپنا