اخبار

خانهاخبار

برگزاری کارگاه آموزشی سامانه بوستان در دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) قزوین

قزوین

1398/01/26

🔻 از روز شنبه مورخ 24/1/98 لغایت چهارشنبه 28/1/98 یک دوره کارگاه 4 روزه آموزشی سامانه بوستان (سامانه هوشمند برنامه‌ریزی کلاس‌ها) از ساعت 8 الی 12 با حضور مدیران و کارشناسان محترم گروه‌های آموزشی دانشگاه در سایت رایانه دانشکده‌ی معماری و شهرسازی برگزار گردید. 


🔻 این سامانه از یک سال گذشته در گروه‌های آموزشی علوم و مهندسی آب، توسط دکتر رمضانی و گروه مهندسی عمران و دکتر کیلانه‌ئی به عنوان پایلوت مورد استفاده قرار گرفته و پس از حصول نتیجه مورد نظر، از طریق معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه خریداری گردیده.  از نیمسال آتی  کلیه‌ی گروه‌های آموزشی دانشگاه جهت برنامه‌ریزی هوشمند کلاس‌ها از این سامانه استفاده خواهند نمود.

موجیم که آسودگی ما عدم ماست

شرکت دانش بنیان درایت پویان نسل آفتاب با سرمایه گذاری بخش خصوصی در سال 1395 آغاز به فعالیت نموده است.
تماس با دپنا