اخبار

خانهاخبار

بازدید دکتر نوبخت

تهران

1398/07/22

بازدید دکتر نوبخت، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور از غرفه پارک علم و فناوری استان یزد در سومین نمایشگاه دستاوردهای اجرایی دانشگاه ها، موسسات آموزشی پژوهشی و پارک های علم و فناوری در حوزه مدیریت سبز

موجیم که آسودگی ما عدم ماست

شرکت دانش بنیان درایت پویان نسل آفتاب با سرمایه گذاری بخش خصوصی در سال 1395 آغاز به فعالیت نموده است.
تماس با دپنا