نرم افزار فوتبال یار

HomeProjects

Projects

نرم افزار فوتبال یار


در رویکرد مدیریت نوین، اساس تصمیم‏ گیری درست و بجا بر محور اطلاعات، آمار و پایش آن ها استوار است. در دنیای کنونی سعی بر این است تا با به کار گیری تکنولوژی‏ های نوین روز به روز بر محبوبیت ورزش فوتبال بیافزایند و نیز اشخاص و تشکل‏های مختلفی در سطح دنیا تلاش کرده‏اند که جدیدترین فن‏آوری‏ها را به استخدام فوتبال درآورند. در کشور ما نیز به تبع سایر نقاط دنیا، فعالیت‏هایی در زمینه استفاده از تکنولوژی در فوتبال صورت گرفته است که همگی آنها در جای خود ارزشمند بوده و شایسته‏ی تقدیر می‏باشند. در همین راستا، شرکت درایت پویان نسل آفتاب پس از پنج سال کار مطالعاتی و برنامه‏ نویسی موفق شد سامانه‏ ی یکپارچه باشگاه‏ داری فوتبال‏ یار را معماری و تولید نماید.

مأموریت سامانه یکپارچه فوتبالیار آن است که با به ‏کارگیری فن‏ آوری روز دنیا اقدامی عملی در جهت دستیابی به باشگاه‏ های پویا در فوتبال ایران برداشته و ضمن برطرف نمودن خلاء نرم‏ افزاری موجود در زمینه مدیریت باشگاه‏ داری، به ارتقاء بهره‏ وری باشگاه ‏های فوتبال ایران یاری رساند.


Let DPNA do it best

DPNA Knowledge-based Company was launched in 2016 with private investment.
Contact DPNA